En sajt om ätstörningar

Om bulimi

När man talar om ätstörningar tänker många i första hand på anorexia. En annan form av ätstörning som är lika...

Full Review

Näringslära är en nödvändig kunskap

Näringslära och kunskap om kost och motion är något som är väldigt viktigt och något som alla människor borde få lära...

Full Review

Sjuka ideal skapar sjuka medborgare

Dagens samhälle präglas av ideal som är väldigt svåra, om inte omöjliga, för de flesta av oss att uppnå. Skönhet, yta...

Full Review

Ätstörningar – vad är det egentligen?

Ätstörningar är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika psykiska sjukdomar som drabbar människor och påverkar...

Full Review
InReview