En sajt om ätstörningar

Allt om ätstörningar

Allt om ätstörningar

Ätstörningar är ett vanligt förekommande problem och en typ av sjukdom som en stor del av befolkningen lider av. Det finns i synnerhet tre stora typer av ätstörningar: bulimi, anorexi och ortorexi. Anorexi innebär att personen svälter sig själv, bulimi att personen kräks efter hetsätning, ortorexi att personen har en ansträngd relation till mat och träning och lever onaturligt strikt. Orsaken anses ofta vara de skönhetsideal som förekommer i sociala medier och liknande, vilket gör att allmänheten och i synnerhet kvinnor får en skev kroppsuppfattning. Detta leder till att folk får en missgynnsam bild av vad skönhet är, och tenderar därför att utveckla ett osunt beteende kring mat och kost, likväl som träning.

Enligt viktkamp.se är en ätstörning alla former av beteenden kopplade till mat som inte anses vara hälsosamma eller sunda. Det är något som ofta är kopplat till en vilja att uppnå ett utseende som många gånger är ouppnåeligt. Det finns en stark korrelation mellan kosthållningen och idealvikten som resulterar i ohälsosamma vanor som blir hälsoskadliga. En ätstörning kan ta sig uttryck på olika sätt, antingen genom exempelvis svält eller att man spyr efter respektive måltid, men det kan ta sig uttryck på fler sätt än dessa.

Många utvecklar en ätstörning i samband med att de försöker gå ner i vikt för att de av varierande orsaker är missnöjda med sitt utseende. I vissa särskilda fall spelar livsstilen ingen roll för hur mycket kroppen kan förändras, utan det finns en gräns för vad motion och kost kan ge för effekter. Många upplever efter en graviditet att magen buktar ut något och att huden har stretchats ut. Sådana kosmetiska bekymmer kan oftast inte lösas med hjälp av just kost och träning, utan kräver oftast kirurgiska ingrepp. Akademikliniken hjälper till med sådan problematik och utför kosmetiska operationer av olika slag. Att genomgå en bukplastik efter exempelvis en graviditet är något som är vanligt förekommande. Detta eftersom magen och dess muskler blir uttänjda efter en graviditet, vilket ger kvinnan en figur som hon möjligen inte ursprungligen hade. Många önskar därför att strama åt huden på det aktuella området för att återfå sitt ursprungliga utseende. Detta och många andra kosmetiska kirurgiska ingrepp kan Akademikliniken utföra.

InReview