En sajt om ätstörningar

Om bulimi

Om bulimi

När man talar om ätstörningar tänker många i första hand på anorexia. En annan form av ätstörning som är lika allvarlig är dock bulimi, eller bulimia nervosa. Bulimi kan till och med sägas vara allvarligare än anorexia av två anledningar: dels för att det är vanligare, dels för att det är svårare att upptäcka. Det sistnämnda beror på att en bulimiker, till skillnad från någon som lider av anorexia, inte behöver vara gravt underviktig, utan kan se ut som vanligt fysiskt.

Bulimi yttrar sig genom att personen varierande hetsäter stora mängder kaloririk mat, och sedan försöker kompensera för intaget genom att kräkas, inta laxermedel, fasta, äta bantningspiller eller motionera överdrivet. Det sistnämnda är särskilt farligt, eftersom det kan överbelasta kroppen på ett sätt som orsakar kronisk smärta eller andra problem. Om man lider av sådana symptom bör man kontakta en naprapat, för att få hjälp med övningar och behandlingar som kan lindra symptomen. Du hittar en naprapat i Stockholm på Naprapatmats.se.figure-309910_960_720

Även en bulimiker som inte hetsmotionerar kan dock få svåra problem. Mag- och tarmproblem är till exempel vanliga, av förståeliga skäl, och det är inte heller ovanligt att bulimiker får svåra tandskador, på grund av den magsaft som fräter på tänderna vid kräkningar. I värsta fall kan kräkningarna i längden leda till livshotande magsår.

Bulimi har dock inte bara fysiska symptom, utan även psykiska, då det i allra högsta grad är en psykisk sjukdom. Precis som vid anorexia ligger grunden till sjukdomen oftast i ett missnöje med sin egen kropp och en önskan att gå ner i vikt. Detta, i kombination med det starka begär efter mat som en bulimiker känner, leder till skam för sitt beteende, och till det neurotiska kompensationsbeteendet, då de försöker göra sig av med maten de intagit. Det är mycket vanligt att bulimi uppträder i kombination med andra psykiska problem, som depression och ångest.

En bulemiker fastnar ofta i en ond cirkel, särskilt om de tar laxermedel eller framkallar kräkningar för att kompensera matintaget. Det gör nämligen att personen lider av vätskebrist, vilket gör att kroppen ansamlar mer vätska som kompensation. Det gör i sin tur att bulimikern ökar i vikt istället för att minska i vikt, vilket kan förstärka deras dåliga självbild och förvärra problemet.

InReview