En sajt om ätstörningar

Olika ätstörningar

Olika ätstörningar

Tyvärr är det så att det finns många olika ätstörningar i vårt samhälle. Det finns många anledningar till det och varje individ har sin orsak till att ha en ätstörning. Det är en sjukdom och därför behöver den sjuka få behandling. Och vilken behandling som behövs beror på vilken sjukdomsbild det handlar om. Tyvärr är det så att det är en ganska stor könsskillnad i vem som drabbas av ätstörningar. Ungefär 90 % av alla drabbade är kvinnor och således 10 % män. Det är svårt att säga exakt vad det beror på men det tyder på att det är en effekt på att vi fortfarande tenderar att objektifiera kvinnors kroppar mer än vad vi objektifierar mäns kroppar. Det måste ändras.

Extra fokus på kroppen

Ätstörningar betyder att du tänker extra mycket på vad du äter och hur du ser ut. Det är bra att tänka på sin kropp och hälsa till en viss del men när det går till överdrift så kan det bli väldigt skadligt för kroppen.

Bulimi är en ätstörning som innebär att personen i fråga hetsäter och sedan försöker göra sig av med maten. Det mest klassiska är att man försöker få sig själv att spy genom att stoppa fingrarna i halsen men det kan även innebära att ta laxerande medel eller träna extremt hårt, det är också en del av bulimi.

Anorexi är den vanligaste ätstörningen och innebär att man svälter sig själv för att inte få sig någon mat för att på det sättet undvika att öka i vikt. Om du har ett exceptionellt intresse av att veta vad du stoppar i dig så är du i riskzonen. De flesta som får behandling blir helt friska men det krävs behandling. Det är en sjukdom och det är inget skamligt i att behöva vård för det utan helt normalt.

InReview