En sajt om ätstörningar

Om anorexia nervosa

Om anorexia nervosa

Anorexia nervosa är en sjukdom som ofta grundar sig i en störd kroppsuppfattning. Den drabbade upplever sig som tjock och utsätter sig själv för svält. Det kan även handla om en form av kontrollbehov som går till överdrift där den sjuke bestämmer sig för att kontrollera varenda kalori och även kroppens förbränning. Alla kan drabbas av anorexi men flickor i övre tonåren är en överrepresenterad grupp. Skönhetsidealet i samhället och en dålig självkänsla hos individen är några av de bakomliggande orsakerna till anorexia nervosa. Ibland förekommer anorexia i kombination med bulimi. Bulimi innebär hetsätning följt av självframkallade kräkningar.

Så upptäcker du anorexi

Ett ganska tydligt tecken på att någon kan ha anorexi eller bulimi är om man hör kräkljudet utanför toaletten efter måltider. Det ska dock poängteras att inte alla sjuka personer som kräks. Upprepad bantning, även när det egentligen inte behövs, kan också vara ett tecken på sjukdomen. Om en människa blir väldigt smal med synliga revben utan att själv anse sig vara för smal, bör man absolut söka hjälp. Anorexi kan bli ett livshotande tillstånd. Det svåra är att det sällan är den drabbade som upptäcker sin sjukdom. Tvärtom ses extrem viktminskning ofta som något väldigt positivt av den sjuke.

Hur botar man anorexi?

Hur man botar anorexi beror till en stor del på vad som ligger bakom sjukdomen. Ibland kan ångestdämpande mediciner hjälpa. En sjukdomsinsikt hos den drabbade är ett viktigt första steg. Det är dock inte så enkelt att bara börja äta mer. Det kan krävas terapi för att avhjälpa de negativa känslorna och beteenden som utgör sjukdomen. När det gäller de riktigt farliga fallen kan den sjuke behöva läggas in och få i sig näring via dropp. Flera landsting har speciella ätstörningsenheter med experter inom området. Även skolhälsovården kan vara till hjälp för anhöriga och drabbade. Det är viktigt att söka hjälp i tid. Anorexia nervosa är en sjukdom som ofta förvärras ju längre den pågår.

InReview