En sajt om ätstörningar

Män och ätstörningar – ett tabubelagt ämne

Män och ätstörningar – ett tabubelagt ämne

Män som gillar att träna kan ägna sig åt hälsosam träning på Bruce, men ibland kan det gälla att vara observant på att det inte blir en tvångsmässig träning. Det är inte särskilt hälsosamt om träningen går överstyr och endast går ut på att gå ner i vikt. Det kan vara ett första steg till en ätstörning, som stör hela vardagen. Ätstörning anses främst vara en sjukdom som drabbar kvinnor och det är främst kvinnor som söker vård, vilket har sina rötter i ett ideal från sextiotalet då kvinnor skulle vara magra för att vara moderna och attraktiva. Det talas knappt om att män kan ha samma sjukdom, men män lider mer än vi kan tro.

Man som visar halva ansiktet

Vi kan alltså konstatera att det finns ett stort mörkertal vad gäller män och ätstörningar. I psykiatrin är kvinnor fortfarande starkt överrepresenterade och män drar sig troligtvis för att söka hjälp för sina bekymmer – vilket ställer till med stora problem för att kunna leva en värdig vardag. Män och kvinnor närmar sig varandra – i en sakta takt, men ändå – på både gott och ont. Män blir också mycket berörda av exempelvis krav i vardagen och av en allmän tanke om hur de borde se ut för att duga och för att anses som duktiga och samhällsdugliga. Ofta spelar också tidigare relationer roll, eftersom de speglar synen på hur vi fungerar, vår tro på oss själva och vår tanke på vår kapacitet i vardagen. Vi drabbas av att känna att vi har en brist på kontroll, både i våra nära relationer och i vår förmåga att fungera som bra medborgare. Ibland kan det landa i att vi hittar ett sätt att ha kontroll över åtminstone något i vår tillvaro – nämligen vikten. För män är det än mer tabubelagt med bekymmer av detta slag och det är därför viktigt att betona att det verkligen finns hjälp att få!

En skrattande man

InReview