En sajt om ätstörningar

Att förebygga ätstörningar hos barn och ungdomar

Att förebygga ätstörningar hos barn och ungdomar

När man tittar på statistik gällande ätstörningar hos barn och ungdomar är det lätt att bli mörkrädd. Var femte sjuåring vill till exempel vara smalare, och hela 80 procent av alla 15-åringar i Sverige är missnöjda med sin kropp. Exakt vad som gör att ett barn eller en ungdom utvecklar en ätstörning är inte klarlagt. Däremot vet man att det är vanligt att ätstörningar hänger ihop med andra mentala åkommor, som dålig självkänsla, nedstämdhet och ångest. Man tror också att det är flera olika faktorer som spelar in när någon utvecklar en ätstörning, till exempel biologiska och sociologiska förhållanden.teen-948094_960_720

De biologiska förhållandena är svåra att ändra på, men man kan påverka ett barns sociologiska omgivningar och deras sinnesstämning. Barn och ungdomar omges idag av bilder på smala modeller och ouppnåeliga kroppsideal som har retuscherats fram på en datorskärm. Under sådana omständigheter blir föräldrarnas roll mycket viktig, då det ligger på deras ansvar att se till att deras barn utvecklar en normalt fungerande hunger och en normal relation till den hungern. Det kan man till exempel göra genom att inte tvinga dem att äta upp sin mat eller uppmuntra något annat beteende än att bara äta när man känner naturlig hunger. Det är självklart också viktigt att uppmuntra en positiv kroppssyn hos barnen, och inte anmärka på deras vikt – varken genom positiva eller negativa kommentarer. En kommentar om hur smal och fin någon är kan nämligen ha lika skadande verkan som en kommentar om att någon borde gå ner i vikt. Ett annat sätt som man som förälder kan påverka barnens egen kroppssyn är att köpa kläder till dem som de själva trivs i. På Kidsbrandstore.se hittar du ett stort utbud av barnkläder, så att ditt barn kan hitta plagg som just hen känner sig fin i.

Även andra vuxna i barnets omgivning har dock ett ansvar för att ge barnet en hälsosam syn på mat och på sin egen kropp. Idrottsledare, lärare och fritidspedagoger måste alla bidra till att skapa en omgivning för barnet där mat inte är något skamfyllt, och där man trivs med sin kropp, oavsett hur den ser ut.

InReview