En sajt om ätstörningar

Ätstörningar

Ätstörningar

Ätstörningar är det beteende som vissa människor utvecklar kring sin relation till mat och utseende. Ätstörningar innebär att man har ett skevt förhållningssätt gentemot mat och sin vikt, och använder sin kosthållning som ett sätt att kontrollera ångest kopplad till vikt och självkänsla.

I dagens samhälle är ätstörningar ett utbrett problem bland befolkningen, i synnerhet hos unga tjejer. Tjejer blir konstant exponerade för ideal och målbilder för hur den perfekta kvinnan ser ut rent fysiskt, de fysiska attributen. Denna konstanta påminnelse genom sociala medier och plattformar som vi mer eller mindre konstant är uppkopplade mot gör dagens digitala värld optimal för att främja ätstörningar hos unga tjejer framförallt.

Olika typer av ätstörningar

Det finns olika typer av ätstörningar, men alla innebär hälsorisker för den som lider av det. Den vanligaste som man läser och hör om mest är anorexi, vilket innebär att personen som lider av anorexi är väldigt fäst vid hur många kalorier den äter och minskar sitt kalori- och matintag för att inte gå upp i vikt samt att gå ner i vikt. Detta beskrivs av NE på ätstörningar. De beskriver även just anorexia väldigt väl.

Bulimi är den typ av ätstörning som innebär att personen hetsäter mycket mat, för att sedan spy upp det den precis har ätit. Detta för att kunna spy och därmed inte gå upp i vikt på grund av den mat som denne har ätit under dagen. Bulimi är en av de farligare ätstörningarna på grund av att personen som lider av det ofta får frätskador på tänderna, problem med halsen och sura uppstötningar till följd av det kontinuerliga kräkandet. Även denna ätstörning beskrivs på NE på denna länkade sida: bulimi

Ortorexi är den ätstörning som innebär att personen är väldigt fäst vid träning och att upprätthålla en hälsosam livsstil med hjälp av träning och kost. Det är givetvis positivt att äta hälsosam mat och att träna regelbundet för att uppnå en god hälsa och få goda hälsoresultat. Detta beteende är mer brutalt och tvångsmässigt så till vida att personen aldrig kan unna sig något onyttigt eller äta något som den betraktar som onyttigt i förhållande till sin kosthållning, samt att den får en enorm ångest vid uteblivande av ett träningspass. Många som lider av ortorexi är väldigt inriktade på konditionsträning i kombination med styrketräning i vilken särskilda maskiner lämpar sig bäst. En bra crosstrainer är därför ett vanligt träningsredskap.

InReview